20-10-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de economist la Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 31.10.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 31.10.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de Economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Emiterea facturilor pentru încasarea contravalorii energiei electrice livrate la clientii finali;
 • Prelucrarea si inregistrarea financiara a fisierelor primite sau extrase de la banci, cu incasarile aferente canalelor alternative;
 • Prelucrarea si inregistrarea financiara a incasarilor care au legatura cu clientii finali de energie electrica si se abat de la punctul de mai sus;
 • Inregistrarea incasarilor derulate prin conturile destinate clientilor finali de pe segmentul Furnizare;
 • Derularea Mandatelor de Direct Debit a clientilor finali de energie electrica;
 • Realizarea clearingurilor, retururilor financiare pentru clientilor finali;
 • Arhivarea extraselor de cont, pentru conturile alocate clientilor finali;
 • Corespondenta cu clientii finali care platesc prin Trezorerie pentru clarificarea facturilor incluse la plata atunci cand numarul facturilor este mare si datele nu pot fi incluse in campul Detalii, daca se impune;
 • Corespondenta cu bancile si partenerii nonbancari pentru solutionarea problemelor aparute la consistenta si validarea datelor de incasare;
 • Corespondenta si colaborare pentru identificarea, dezvoltarea si implementarea solutiilor de plata/incasare pe domeniul de activitate;
 • Colaborarea cu servicii interne sau parteneri externi pentru informarea si promovarea modalitatilor de plata/incasare;
 • Informarea la cerere a clientilor, potentialilor clienti sau tertilor asupra modalitatilor de plata/incasare.
 • Transmite Fise de Client conform solicitarilor de la Dep. Furnizare Executiv;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                 

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea financiar contabila;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Experiență privind operațiuni de trezorerie în cadrul unei companii comerciale sau bancare;
 • Experiență în analiza pozițiilor monetare;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC;
 • MS Excel nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Superioare economice cu profil/ specializare: cibernetica economica/ cibernetica si statistica/ planificare si cibernetica economica/ cibernetica, statistica si informatica economica sau similar;
 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Derulare contracte, activitate de furnizare, domeniul bancar;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat;
 • Cunostinte VBA si POWER QUERY.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  01.11.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 28.10.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter