11-05-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician servicii interne la CHE Remeți, 1 post electrician șef tură la CHEMP Leșu, 1 post electrician cameră de comandă la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj - 27.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 27.05.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor trei posturi:

 • un post de electrician servicii interne la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea, din cadrul SH Cluj;
 • un post de electrician șef tură la CHEMP Leșu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea, din cadrul SH Cluj;
 • un post de electrician cameră de comandă la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea, din cadrul SH Cluj

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Supravegherea instalațiilor, notarea parametrilor de funcționare în evidențele operative aferente zonei de deservire și interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali.

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și energetic;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM și SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 - Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHEMP Leșu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea centralei Leşu în condiţii de siguranţă în vederea producerii de energie electrică la parametri de calitate ceruţi.

- Supravegherea instalaţiilor, notarea parametrilor de funcţionare în evidenţele operative aferente zonei de deservire şi interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali; efectuează manevre în instalaţii conform RGM; efectuează ronduri în instalaţii conform graficelor de rond; execută verificari profilactice conform graficelor de verificari profilactice; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate si sănătate în muncă la instalaţiile la care se vor executa lucrări.

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a;

 - Minimum ANRE IIA, IIB;

 - 1 an vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

3) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Supravegherea instalațiilor, notarea parametrilor de funcționare în evidențele operative aferente zonei de deservire și interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali.

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și energetic;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM și SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 - Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne, electrician șef tură și electrician cameră de comandă constă  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interne, electrician șef tură și electrician cameră de comandă este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 31.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.05.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter