11-11-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pentru ocupare pe perioada determinata de 6 luni, a postului de Sef Sectie la Sectia Exploatare Robesti - UHE Sibiu - SH Sebes- 22.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str. Rahova, nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 22.11.2022 începând cu ora 10.00, Interviu cu recrutare internă și externă  pentru ocuparea pe durată pe durată determinată de 6 luni a unui post de ȘEF SECȚIE la Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu - SH Sebes.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Planifică, organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente  din cadrul CHE Racovita, CHE Robesti, CHE Sadu V, CHEmp Sadu 1, CHEmp Sadu 2, CHEmp Gura Raului, CHE Cibin, CHEmp Boia 1, în scopul realizării producției de energie electrică programată;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului ȘEF SECȚIE sunt:

Condiții obligatorii:

- Studii superioare tehnice, specialitatea: centrale hidroelectrice, hidroenergetică, electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, energetică industrială, inginerie electrică și altele similare;

- Cursuri de perfectionare în domeniul tehnic/exploatare;

-Minim 5 ani în activitatea de : exploatare, mentenanță , dispecerat sau într-un compartiment tehnic;

 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, regulamente, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile în domeniu, reglementări contractuale legale, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA si alte reglementari legale specifice ;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;

- Cunoștințe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare Windows, Office;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Cursuri postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic, management;

- Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;

- Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;

- Autorizare ANRE;

- Minim 5 ani experiență în funcția de inginer, dispecer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare;

- Cunoașterea unei  limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULARE INTERVIU

Interviul pentru ocuparea postului de șef secție va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinată.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  șef secție  este 8,50.

Rezultatele la interviu  vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 23.11.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU

Documentele necesare înscrierii la Interviu se vor depune până în data de 21.11.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş și UHE Sibiu, la telefoanele 0258.806442 sau 0269.202315.

Abonati-va la newsletter