29-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post inginer la Compartiment Chmic - SH Ramnicu Valcea - 18.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 18.05.2021 ora 10:30, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de INGINER – COMPARTIMENT CHIMIC DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Determinarea  caracteristicilor fizice si chimice la uleiurile de  turbină, hidraulice și electroizolante din CHE-urile din cadrul SH Rm. Valcea si UHE Slatina;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

 • Studii superioare tehnice – specializarea chimist;
 • Minim 3 ani experienta in functia de inginer chimist ;
 • Planificare, organizare, control, analiza şi decizie;
 • Abilitati de comunicare, capacitate de analiză, sinteza şi planificare, siguranţă de sine, orientare spre detalii, tenacitate, de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înţelegerea operaţiunilor complexe dintr-o perspectivă largă, dorinţa de a lua în considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, perceperea situaţiilor în mod realist, corectitudine în relaţiile cu clienţii;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea / prin publicare pe site-ul societatii /  prin publicare pe intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 19.05.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de inginer va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.05.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter