25-03-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de electrician servicii interne-CHE Remeti, 2 posturi de electrician instalatii baraj-Capt.sec. Dragan-Iad, 2 posturi de electrician instalatii baraj-Capt. sec. Bazin Rau Sacuieu-SH Cluj-13.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 13.04.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor cinci posturi:

 • un post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durată nedeterminată, la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj
 • două posturi de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ, pe durată nedeterminată, la Captări secundare Drăgan-Iad/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj
 • două posturi de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ, pe durată nedeterminată, la Captări secundare Bazin Râu Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

 1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Supravegherea instalaţiilor, notarea parametrilor de funcţionare în evidenţele operative aferente zonei de deservire şi interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali.

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și energetic;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 - Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ- Captări secundare Drăgan-Iad/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea captărilor secundare Drăgan-Iad în condiții de siguranță și economicitate în vederea exploatării la parametrii ceruți.

- Supravegherea instalaţiilor,efectuarea de lucrări curente conform graficului de verificări profilactice (frecvenţa controlului, curăţirea prizelor, trecerea pe priza de iarnă/vară, etc.); lucrări de întreţinere mărunte pentru asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor, vopsitorii, inscripţionări, decolmatări parţiale în zona prizelor, decolmatarea denisipatoarelor cu sprijinul personalului de la staţia de pompe care efectuează ore de completare, defrişări la captări în zona de patrimoniu;  asigură luarea măsurilor tehnice de SSM la instalaţiile la care se vor executa lucrări.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minim ANRE IIA, IIB;

 - Agent de securitate;

 - Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 3) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ - Captări secundare Bazin Râu Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj :

- Deservirea captărilor secundare Captări secundare Bazin Râu Săcuieu în condiții de siguranță și economicitate în vederea exploatării la parametrii ceruți.

- Supravegherea instalaţiilor, efectuarea de lucrări curente conform graficului de verificări profilactice (frecvenţa controlului, curăţirea prizelor, trecerea pe priza de iarnă/vară, etc.); lucrări de întreţinere mărunte pentru asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor, vopsitorii, inscripţionări, decolmatări parţiale în zona prizelor, decolmatarea denisipatoarelor cu sprijinul personalului de la staţia de pompe care efectuează ore de completare, defrişări la captări în zona de patrimoniu;  asigură luarea măsurilor tehnice de SSM la instalaţiile la care se vor executa lucrări.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minim ANRE IIA, IIB;

 - Agent de securitate;

 - Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne și electrician instalații baraj constă  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interne și electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.04.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 12.04.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter