06-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 ELECTRICIAN SEF TURA CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj - 22.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 22.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a doua posturi de ELECTRICIAN SEF TURA, pe durata nedeterminata, la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN SEF TURA la CHE Tarnita /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, ronduri in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician sef tura sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 - Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Minim 3 ani experiență  în domeniul energetic.

- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician sef tura constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician sef tura este 7,00.

 

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic)  în data de 24.09.2021.

 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidati.

Candidatul declarat admis pentru unul dintre  posturile de electrician șef tură la CHE Tarnita - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj va începe activitatea pe post după data de 15.10.2021, data vacantarii postului.

 

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 21.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter