25-01-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de Conducator Auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului-SH Sebes, cu loc de munca la UHE Sibiu-11.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, județul Sibiu, în data de 11.02.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea unui post de  CONDUCATOR AUTO la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Sebes, cu loc de munca la UHE Sibiu.

Responsabilități principale:

-Asigurarea transportului de persoane si marfuri  în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea sucursalei.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de CONDUCATOR AUTO la Serviciul Administrarea Patrimoniului -SH Sebes, cu loc de munca la UHE Sibiu sunt:

Condiții obligatorii:

- Studii medii;

- Conducător auto profesionist cu permis de conducere categoriile B, C, D, BE, CE, DE;                                         

- Atestat pregătire profesională pentru transport marfă;                                                                                              

- Minim 3 ani în activitatea de transport auto;                                                                                                               

- Cunoaşterea legislaţiei rutiere în vigoare;                                                                                                                   

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Liceu cu profil auto;                                                                                                                                                               

- Studii postliceale, electro-mecanic auto;                                                                                                                                   

- Atestat pregătire profesională pentru transport persoane şi marfă ;                                                                                   

- Cunostinte de mecanica auto.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de conducator auto este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 12.02.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.02.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

 

Abonati-va la newsletter