06-12-2022

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de mașinist turbine la CHE Petreşti, Secţia Exploatare Șugag - SH Sebes - 12.01.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 12.01.2023  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de MASINIST TURBINE  la CHE Petreşti, Secţia Exploatare Șugag -SH Sebes.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraj. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centrala hidroelectrică;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului Mașinist turbine, sunt:

Condiții obligatorii:

Minimum absolvent scoala profesionala

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje și altele similare;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Studii medii (liceu/  scoala de maistri)

-Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic.

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
  • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Cazierul judiciar  (se solicita pentru consultare*)
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Mașinist turbine, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de Mașinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz), în data de 13.01.2023. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.01.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter