18-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de INGINER la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Hațeg - 14.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 14.04.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Evidențierea activității patrimoniului aparținând SH HAȚEG sub aspect: fizic, economic, juridic și comercial;
 • Administrarea patrimoniul mobil şi imobil al sucursalei (închirieri, schimburi, înstrăinări, transferuri cu plată şi cu titlu gratuit, scoateri din funcţiune/casări şi valorificarea activelor imobilizate);
 • Elaborarea procedurilor și instrucțiunilor necesare identificării, evaluării, conservării, reîntregirii patrimoniului, constituirii de noi valori patrimoniale, lichidării de valori patrimoniale și valorificarea eficientă a disponibilităților constând în elemente patrimoniale, conform statutului și legislatiei în vigoare;
 • Urmărirea respectării tuturor procedurilor implementate privind activitatea cu bunuri patrimoniale și asigurarea unei activități patrimoniale unitare la nivelul sucursalei.
 • Gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor întreprinse de compartimentele funcţionale ale sucursalei ;
 • Gestionarea generala a activitatii de transporturi si a parcului auto la nivelul SH Hateg;
 • Gestionarea activitatii administrative la nivelul SH Hateg (curatenie, ridicare deseuri menajere, dezinfectie/deznisectie si deratizare, alimentare cu apa potabila si industriala);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare, profil tehnic;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoștințe privind legislatia in domeniul evidentei patrimoniului public si privat;
 • Cunoștințe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, in domeniul economic, administraţie publică sau management;
 • Minim 1 an experienta in gestionarea documentelor financiar contabile si/ sau derulare contracte;
 • cunoştinţe utilizare SAP – ERP.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 15.04.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.04.2022 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.”

Abonati-va la newsletter