19-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 proiectant (energetician) si 1 inginer (automatist) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.- 13-14.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 13.09.2021, ora 10:00 - proba scrisa si in datele 13 - 14.09.2021 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi, astfel :

 • 1 post de proiectant (energetician, circuite secundare, scada, protectii, automatizari) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 1 post de inginer (sisteme automatizare) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru pentru 1 post de proiectant (energetician, circuite secundare, scada, protectii, automatizari) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (energetician, circuite secundare, scada, protectii, automatizari) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil: electroenergetică / inginerie electrica / electrotehnică/ energetica /energetica industriala/Automatica sau similare;
 • Minim 3 ani experiență în proiectare în domeniul energetic/hidroenergetic;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în  hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind sistemele de conducere si teleconducere EMS-SCADA, protectii si automatizari,  aferente obiectelor  amenajarilor hidroenergetice , centrale si statii electrice- inclusiv retehnologizarea/ modernizarea acestora ;
 • Cunoasterea tipurilor de echipamente  si instalatii de comanda, control, protectii, automatizari din centrale si statiile electrice, caracteristici si rolul lor in instalatii, scheme electrice monofilare;
 • Cunoasterea standardelor, normativelor pentru proiectarea circuitelor secundare  din centrale si statii electrice;
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Autorizare  ANRE – gradul IIIA;
 • Autorizare  ANRE – gradul IV A;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru  lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice  industriale, conform Ord. ANRE nr. 11/2013, publicat in M.O. nr. 152/21.03.2013, cu modificările ulterioare aprobate prin Ord. ANRE nr. 116/2016, publicat in M.O. nr. 9/05.01.2017;
 • Sa fi lucrat minim 5 ani în institute/societăţi de proiectare  specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu;

 

Responsabilitati principale pentru postul de inginer (sisteme automatizare) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de modernizare, retehnologizare si mentenanta, pentru constructiile hidrotehnice din amenajarile hidroelectrice:
  • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
  • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
  • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer (sisteme automatizare) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil: automatizări sau similare;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul automatizărilor industriale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea automatizarii sistemelor de comanda, control si protectii ale instalatiilor aferente obiectelor din amenajarile  hidroenergetice noi , integrare in SCADA a sistemelor existente in cazul retehnologizarii/ modernizarii;
 • Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect și cunoștințe de desen tehnic;
 • Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte conform Ord. ANRE nr. 11/2013, publicat in M.O. nr. 152/21.03.2013, cu modificările ulterioare aprobate prin Ord. ANRE nr. 116/2016, publicat in M.O. nr. 9/05.01.2017;
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de proiectant si inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţiile de proiectant si inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății/prin e-mail sau telefonic) la data de 15.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.09.2021, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter