29-01-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist instalatii hidrotehnice - CHE Calimanesti - CHE Daesti (punct de lucru CHE Daesti) - Sectia Exploatare Valcea Nord - SH Ramnicu Vâlcea - 17.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H.Rm.Valcea, str. Decebal , nr. 11, Judetul Vâlcea, în data de 17.02.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de masinist instalaţii hidrotehnice la CHE Calimaneşti - CHE Daeşti (punct de lucru CHE Daeşti) / Secţia Exploatare Vâlcea Nord - SH Ramnicu Valcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor hidromecanice, hidrotehnice aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic ;
 • Agent de securitate , legator de sarcina, macaragiu ;
 • Minim  1 an experiență  în domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practica – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 19.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.02.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter