16-04-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de inginer-Serviciul Tehnic si Suport Productie si 1 post de inginer-Serviciul Tehnic si Suport Productie(cu loc munca la UHE Slatina)/SH Ramnicu Valcea-10.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 10.05.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua posturi de INGINER – SERVICIUL TEHNIC SI SUPORT PRODUCTIE DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA. 

I. INGINER – SERVICIUL TEHNIC SI SUPORT PRODUCTIE

 RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurare de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, aferente centralelor hidroelectrice din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Actualizare regulamente de exploatare din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Colaborare la elaborarea și actualizarea ITI (instrucțiuni tehnice interne) din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Elaborarea de propuneri si urmărirea realizării studiilor cu caracter de cercetare inovare si a studiilor impuse de legislație si Prescripții Energetice aprobate din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Gestionarea activității de furnizare de apa către terți (alimentări cu apă populație și privați) din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Asigurarea activității de documentare in vederea emiterii răspunsurilor, avizelor şi acordurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţa asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Participarea la activitatea de avizare a documentatiilor in CTE (consiliul tehnico-economic) sucursala;
 • Ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor si a Autorizatiilor de apa potabila si apa uzata, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA) din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Gestionarea achizitiilor de resurse specific necesare exploatarii CHE in conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din Oltul Mijlociu pe sectorul CHE Cornetu –CHE Dragasani ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii Superioare tehnice; Profil: electroenergetica / hidroenergetica/ electromecanica / electrotehnica/ mecanica;
 • Experiența minim 1 an pe post de inginer în activitatea de exploatare, mentenanță /retehnologizare sau tehnic, din domeniul energetic;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările energetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile energetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind legislația in vigoare care reglementează autorizațiile de gospodărire a apelor si regulamentele de exploatare.
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

II. INGINER – SERVICIUL TEHNIC SI SUPORT PRODUCTIE (cu loc de munca la UHE Slatina)

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurare de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, din centralele hidroelectrice din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni ;
 • Actualizare regulamente de exploatare din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni;
 • Colaborare la elaborarea și actualizarea ITI (instrucțiuni tehnice interne) din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni ;
 • Gestionarea activității de furnizare de apa către terți (alimentări cu apă populație și privați) din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni ;
 • Asigurarea activității de documentare in vederea emiterii răspunsurilor, avizelor şi acordurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţa asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni;
 • Participarea la activitatea de avizare a documentatiilor in CTE (consiliul tehnico-economic) sucursala;
 • Ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni;
 • Participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA) din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni;
 • Gestionarea achizițiilor de resurse specifice necesare exploatării CHE in conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din Oltul Inferior pe sectorul CHE Strejești –CHE Izbiceni;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii Superioare tehnice, Profil: electroenergetica / hidroenergetica/ electromecanica /electrotehnica ;
 • Experiența minim 1 an pe post de inginer în activitatea de exploatare, mentenanță /retehnologizare sau tehnic, din domeniul energetic;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările energetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile energetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind legislația in vigoare care reglementează autorizațiile de gospodărire a apelor si regulamentele de exploatare;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office).
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de energetic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea / prin publicare pe site-ul societatii /  prin publicare pe intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 11.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.05.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

 

Abonati-va la newsletter