15-10-2021

​Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician servicii interne la punctul de lucru CHE Zigoneni - Sectia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Argeş - 09.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 09.11.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare INTERNĂ şi EXTERNĂ pentru ocuparea  postului  de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE pe durata nedeterminatǎ la punctul de lucru CHE Zigoneni/ CHE Noapteş-CHE Zigoneni/Secţia Exploatare Curtea de Argeş  - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare,conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Minim absolvent scoală profesională;
 • Calificare in meseria de electrician, electromecanic,electrotehnist;
 • Grupa a III-a,conform ISSM-HE 001 in vigoare( dupa autorizare pe post);
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM,Mediu SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii: medii (liceu/şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul energetic,in centrale si statii electrice s.a.;
 • Minimum ANRE IIA, IIB; agent de securitate;
 • Experienţǎ minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de de electrician servicii interne, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  de electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 10.11.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.11.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

Abonati-va la newsletter