11-06-2021

Anunt concurs recrutare interna si externă 1 conducător auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Bistrița - 29.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 29.06.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a postului de CONDUCĂTOR AUTO la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de CONDUCĂTOR AUTO la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Asigurarea transportului de persoane şi mărfuri în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea sucursalei şi operator-macaragiu pentru auto-macaraua din dotarea SH Bistriţă.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de conducător auto, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: medii;
 • Conducător auto profesionist cu permis de conducere categoriile B,C, CE, D şi DE;
 • Cursuri de calificare macaragiu sau dovada urmării cursului;
 • Autorizare conform ISSM în vigoare (după definitivarea pe post);
 • Experienţă minim 1 an în activitatea de transport auto;
 • Cunoaşterea legislaţiei rutiere în vigoare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Liceu cu profil auto;
 • Studii postliceale profil electro-mecanic auto;
 • Atestat pregătire profesională pentru transport persoane şi marfă;
 • Cunoştinţe de mecanică auto.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducător auto constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de conducător auto este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 30.06.2021

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.06.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter