11-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Manager Departament la Departamentul Risc Management - Executiv Hidroelectrica S.A. - 29.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.08.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de Manager Departament la Departamentul Risc Management - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Manager Departament la Departamentul Risc Management - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Gestionează managementul riscurilor asociate tuturor proceselor din cadrul societății (procese de bază, procese suport și procese de management);
 • Managerul Departamentului Risc Management este responsabil pentru stabilirea strategiei de Risc Management la nivelul societății;
 • Procedurarea, implementarea și imbunătățirea continuă a activităților specifice procesului de Risc Management;
 • Continuarea proiectului privind implementarea managementului riscului in cadrul Hidroelectrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Manager Departament la Departamentul Risc Management - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare economice, tehnice, juridice;
 • Minim 8 ani experienţă profesională, dintre care minim 1 an experienţă in domeniul risc management;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Fluență în limba engleză.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master in domeniul managementul riscului;
 • Doctorat în domeniul de activitate (ex. Managementul Riscurilor);
 • Cursuri de formare profesionala în domeniul management/analiza financiara
 • Cursuri de perfecționare în domeniul risc management.
 • Experienta in implementarea si certificarea sistemelor de management al riscului.
 • Cunoașterea de limbi străine de circulație internațională.
 • Cunoaștere programe de tip @Risk sau echivalent.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Manager Departament constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 8,58.

Nota minimă pentru promovare în funcţia de Manager Departament este 9,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe  site-ul,  intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data  de 30.08.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.08.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.09 sau 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter