02-09-2019

Anunt proba practica recrutare externa 1 electrician sef tura, pe durata determinata, la punctul de lucru CHE Zăvideni - Sectia Exploatare Valcea Sud - S.H. Ramnicu Valcea - 18.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Judetul Vâlcea, în data de 18.09.2019 ora 10:00, probă practică cu recrutare externă pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de electrician şef tură la CHE Zăvideni – CHE Drăgăşani (punct de lucru CHE Zăvideni) – Sectia Exploatare Valcea Sud din cadrul S.H. Ramnicu Valcea.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor din zona de deservire aferente CHE prin: supravegherea permanentă a instalaţiilor, controlul curent in instalaţii, executarea de manevre, verificări profilactice, lucrări de intreţinere în instalaţiile CHE.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Minim scoală profesională profil electic;
 • Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic.

 DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBEI PRACTICE

Proba practică pentru ocuparea postului  de electrician şef tură va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/intranet prin e-mail sau telefonic  în data de 20.09.2019.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 17.09.2019, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter