28-04-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externă 1 post de inginer la Biroul Mentenanță Caransebeș - Serviciul Mentenanță, cu loc de munca la UHE Caransebeș - SH Hateg - 16.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 16.05.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Biroul Mentenanță Caransebeș - Serviciul Mentenanță, cu loc de muncă la UHE Caransebeș  din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Derularea corespunzătoare a activităţii de mentenanţă la instalaţiile auxiliare şi la echipamentele hidromecanice din amenajarile hidroenergetice aferente UHE Caransebeș; derularea activităţii Serviciului Mentenanţă conform Sistemului de Managenent Integrat;
 • Instalatiile din cadrul UHE Caransebeș care fac obiectul de activitate:
 • instalatiile auxiliare ale turbinelor vericale/ orizontale, instalaţii de ridicat, serviciile generale (partea mecanica) din gestiune UHE Caransebeș;
 • instalatii apa racire, instalatii evacuare apa, instalatia de golire camera spirala si  aspirator, instalatia pentru ridicare-franare, instalaţii de aer comprimat,  vane golire fund si semifund, respectiv stavile aferente barajelor CHE-urilor din cadrul UHE Caransebeș;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata, in specialitatile aferente profilului mecanic sau electromecanic;
 • Experiență minim 5 ani vechime in profesia de inginer, in posturi de conducere si/sau de executie;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoaşterea echipamentelor şi instalatiilor din CHE-uri, în special partea mecanica a hidroagregatelor, instalaţiilor auxiliare şi uvrajelor
 • Cunoştinţe referitoare la legislaţia în domeniu privind:
 • achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
 • calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
 • întocmirea devizelor de lucrări
 • mijloacele fixe;
 • prescriptii energetice;
 • securitatea muncii;
 • situaţii de urgenţă si apărarea împotriva incendiilor;
 • protecţia mediului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat/ cursuri postuniversitare in domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniul de activitate;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate.;
 • Autorizare ca Operator RSVTI (responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor) conform legislatiei ISCIR in vigoare;
 • Cunosterea unei limbi de circulatie internationala;
 • Cunoştințe privind managementul de proiect.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), în data de 17.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.05.2023 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter