23-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de economist la Serviciul Decontare Piata Energie Electrica - Departament Trading - Executiv Hidroelectrica S.A. - 08.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, , in data de 08.07.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de economist la Serviciul Decontare Piata Energie Electrica - Departament Trading - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de economist - Serviciul Decontare Piata Energie Electrica - Departament Trading - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Derularea activitatii de decontare pe pietele de energie electrica angro si gestionarea relatiei cu clientii companiei;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru postul de economist la Serviciul Decontare Piata Energie Electrica - Departament Trading - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunostinte economice generale;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoaşterea reglementărilor ANRE, procedurilor OPCOM şi a mecanismelor de funcţionare a Pieţei Angro de Energie Electrică;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat, doctorat in domeniul de activitate;
 • Cursuri postuniversitare;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.07.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.07.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter