05-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa agent hidrotehnic la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii (cu loc de muncă la UHE Slatina) - SH Rm VALCEA - 25.08.2020

 1. P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 25.08.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de agent hidrotehnic – Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii (cu loc de muncă la UHE Slatina) - SH Râmnicu Vâlcea.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente Secției de Exploatare Drăgăneşti (CHE Izbiceni);

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Absolvent de scoală profesională sau liceu, profil tehnic;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;

 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de AMC-UCCH, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind procedurile si instrucțiunile interne;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.);

Condiții de dorit:

- Specializare în domeniul construcţiilor;

- Cursuri de perfecţionare în domeniu;

- 1 an experiența in domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice;

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic in data 26.08.2020.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.08.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter