31-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Buzau - S.H.Curtea de Arges - 19.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 19.04.2022, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de inginer, pe durata nedeterminata,  la Serviciul UCCH si Mentenanţǎ Construcţii, cu loc de muncǎ la UHE Buzǎu din cadrul SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • evaluarea primară cu privire la siguranța în exploatare a construcțiilor hidrotehnice aflate în patrimoniul Sucursalei prin depistarea la timp a eventualelor aspecte periculoase ce pot apărea la construcţiile hidrotehnice şi propunerea imediată a măsurilor de remediere în regim de urgenţă;
 • monitorizarea lucrărilor de mentenanţă (fizic și valoric) pentru construcţiile din amenajările hidroenergetice ale SH Curtea de Argeș - UH Buzau;
 • urmărirea execuţiei lucrărilor de mentenanţă la construcţiile din amenajările hidroenergetice ale S.H. Curtea de Argeş - UH Buzau, cuprinse în programele de mentenanţă;
 • urmărirea derulării contractelor aferente activităţii de UCCH si de Mentenanta Constructii de la amenajarile aflate în administrarea S.H. Curtea de Argeş - UH Buzau ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice - specializarea Constructii Hidrotehnice, Hidroenergetica;
 • Cunoştinţe legislative în domeniu construcţiilor civile şi hidrotehnice, proprietatea terenurilor;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice, legislaţia specifică cu privire la siguranţa construcţiilor;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoştiinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Noţiuni aprofundate de U.C.C.H., A.M.C.-uri, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office, program de calcul şi bază de date UCCH Net şi UCCH All);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii: Masterat;
 • Calificari :Cursuri de perfecţionare în domeniul activităţii desfăşurate;
 • Experienta in UCCH sau constructii.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 20.04.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.04.2022, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter