23-09-2020

Anunt interviu cu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni - 1 inginer la Serviciul Infrastructuri Critice - Executiv Hidroelectrica S.A – 02.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 02.10.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de inginer la Serviciul Infrastructuri Critice – Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale:

 • Aplicarea si actualizarea permanenta a planului de masuri elaborat la nivelul autoritatii publice responsabile, respectiv a PSO (planuri de securitate ale operatorilor de infrastructura critica);
 • Realizarea de lucrări specifice activității de infrastructuri critice;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Infrastructuri Critice – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                           

 • Studii superioare, profil tehnic (diploma de licenta de inginer);
 • Minim 10 ani vechime în muncă;
 • Cunoașterea legislatiei în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale;
 • Principii de Siguranta si Securitate publica;
 • Cunoasterea echipamentelor relevante, politicilor, procedurilor si strategiilor de promovare eficace a operatiunilor de securitate locala si nationala pentru protectia persoanelor, datelor, proprietatii si institutiilor;
 • Cunoștinte operare PC;
 • Cunosterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat, doctorat in domeniul de activitate;
 • Curs postuniversitar in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul de activitate;
 • Cunosterea limbii engleze la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 05.10.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 01.10.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter