04-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa mașinist turbine la CHE Tarnița/ Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj - 31.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 31.08.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de mașinist turbine - CHE Tarnița/Secția Exploatare Someș-Tisa din cadrul SH Cluj.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de mașinist turbine - CHE Tarnița/Secția Exploatare Someș-Tisa din cadrul SH Cluj:

- Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor și instalațiilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de scoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

- Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunostințe generale privind funcționarea centralelor hidroelectrice, părți componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic/mecanic;

- Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

- Atestat agent de securitate;

- Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparații instalații hidromecanice;

- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 02.09.2020.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj va începe activitatea pe post, la data vacantării postului.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 28.08.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863 sau 0264/207810.

Abonati-va la newsletter