11-06-2021

Anunt interviu recrutare interna si externă, durată determinată de 1 an- 1 magaziner la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Bistrița - 22.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 22.06.2021 ora 10.00, interviu cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuala a CIM pana la 3 ani, a postului de MAGAZINER la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de muncă la UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAGAZINER la Serviciul Administrarea Patrimoniului cu loc de muncă la UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Gestionarea şi conservarea în condiţiile prevăzute de legislaţie a materialelor, pieselor şi echipamentelor aflate în Depozitul Dimitrie Leonida din localitatea Stejaru, com. Pângăraţi, jud. Neamţ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la interviul pentru ocuparea postului de magaziner, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii;
 • Cunoştinţe privind legislaţia aplicabilă în domeniul gestionării bunurilor şi a deşeurilor;
 • Cunoştinţe privind utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii superioare economice;
 • Cursuri în domeniul achiziţiilor publice;
 • Experienţă minim 2 ani în activitatea de gestiune.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de magaziner va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de magaziner este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistriţa, prin publicare pe site-ul societăţii, prin publicare pe intranet-ul societăţii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 23.06.2021. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 18.06.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter