19-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 proiectant (masini hidraulice) si 1 proiectant (mecanic) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 17-20.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 17.09.2021, ora 10:00 - proba scrisa si in datele 17 - 20.09.2021 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi, astfel :

 • 1 post de proiectant (masini hidraulice) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 1 post de proiectant (mecanic) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru postul de proiectant (masini hidraulice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:

 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (masini hidraulice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; Profil: mașini hidraulice și pneumatice;
 • Minim 3 ani experiență în proiectare sau reparatii masini hidraulice;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunostinte aprofundate in domeniul masinilor (turbinelor) hidraulice ce echipeaza hidroagregatele, instalatiilor din centralele hidroelectrice ( apa de racire, epuisment, GUP, aer comprimat), instalatiilor hidraulice de actionare a echipamentelor  de la obiectele amenajarilor hidroelectrice, statiilor de pompare;
 • Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect(AutoCad) și cunoștințe de desen tehnic;
 • Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, conf. OG nr.95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.440/2002
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare  specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru postul de proiectant (mecanic) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:

 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali.

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (mecanic) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; Profil: mecanic sau similare;
 • Minim 3 ani experiența în proiectare sau in domeniul mecanic;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunostinte aprofundate in domeniul: echipamente, instalatii din centralele hidroelectrice ( apa de racire, epuisment, GUP, aer comprimat), instalatii de la obiectele amenajarilor hidroelectrice, statii de pompare;
 • Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect(AutoCad) și cunoștințe de desen tehnic;
 • Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, conf. OG nr.95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.440/2002;
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic; 
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu. 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de proiectant constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare in functiile de proiectant este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății/prin e-mail sau telefonic) la data de  21.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.09.2021, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter