28-11-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Contabil la Biroul Furnizare Buzau - Serviciul Furnizare - cu loc de munca la UHE Buzau - S.H.Curtea de Arges - 19.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 19.12.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de contabil, pe durata nedeterminata, la Biroul Furnizare Buzǎu/ Serviciul Furnizare, cu loc de muncǎ la UHE Buzǎu din cadrul  SH Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Indeplinirea  politicii sucursalei in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Incasarea /inregistrarea/ predarea contravalorii energiei electrice de la consumatori;
 • Incadrarea in standardele de calitate pentru activitatea depusa;
 • Asigurarea relatiilor economice cu consumatorii;
 • Asigurarea comunicarii cu consumatorii in zona de activitate;
 • Participa la incheierea, derularea si transmiterea contractelor de furnizare a energiei electrice, precum si a Actelor Aditionale pentru locurile de consum ale clientilor finali racordati direct la instalatiile Hidroelectrica SA - UHE Buzău;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de contabil, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii- absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat, profil economic sau similar;
 • Experienta:minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoşterea legislatiei în domeniu de activitate;
 • Cunoşterea mecanismelor financiar contabile ale societatii;
 • Cunoştiinţe privind legislaţia ANRE în domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii: superioare, profil/ specializare finante-contabilitate
 • Autorizari: contabil autorizat
 • Limba straina de circulatie internationala ( limba engleza).

 

NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar (se solicita pentru consultare)*
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de contabil  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de contabil este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 20.12.2022. 

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.12.2022, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter