16-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post SEF CHE (S, SSD, Ms) la CHE Munteni - Secția Exploatare Remeti-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj - 06.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de  06.12.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea  postului de ȘEF CHE (S,SSD,Ms), pe durata nedeterminata, la CHE MUNTENI/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Coordonează  activitatea de la CHE Munteni, Baraj Bulz şi captările secundare: Izvor, Salhiş şi Dealul Zimbrului, în vederea producerii energiei electrice utilizând debitele afluente în captări, la parametrii optimi  şi în condiţii de siguranță, de economicitate şi eficienţă maximă cu  respectarea  regulamentelor  și  restricțiilor existente;

- Instruirea  personalului  din subordine  pentru a menține un nivel  ridicat de conoștințe și disciplină tehnologică;

- Efectuează serviciul operativ de tură, când situația o impune (în acest caz va respecta și fișa postului respectiv);

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, incluse în “M02.101.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

 Condiţii obligatorii:

-Studii Superioare, SSD, Ms, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetică, energetică, centrale hidroelectrice, mecanică, electrotehnică generală, energetică industrială, inginerie electrică, TCM;

-Cursuri de perfecționare în domeniul tehnic/exploatare;

-Minim 8 ani experiență profesională  în activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din organizație;

- Cunoștințe privind:

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • exploatarea și mentenanța echipamentelor energetice, hidromecanice și a construcțiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind procesul de producere și furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul tehnic sau management;

- Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate și/sau management;

- Cursuri de formare profesională în domeniul energetic;

- Membru al unor asociații profesionale din domeniul de activitate;

- Permis auto categoria  B;

- Grad de autorizare ANRE IV B;

- Minim 4 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;

- O limbă straină de circulație internațională (engleză, franceză, germană), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE (S,SSD,Ms) constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/ promovare in functia de șef CHE (S,SSD,Ms) este 8,50.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic in data de 08.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 03.12.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

 

Abonati-va la newsletter