23-12-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe durata determinata a postului de specialist resurse umane la Serviciul Dezvoltare Personal - Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica - 05.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 05.01.2022, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 6 luni sau pana la revenirea titularului pe post, a unui post de specialist resurse umane la Serviciul Dezvoltare Personal - Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Dezvoltarea personalului Hidroelectrica prin implementarea conceptului de învățare continuă individuală și organizațională;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane la Serviciul Dezvoltare Personal - Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare: economic, tehnic, sociologic, psihologic, juridic, comunicare, limbi straine, filologie si altele similare;
 • Cunoștințe generale privind legislația muncii, contractul colectiv de muncă al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., codul muncii, regulamentul intern;
 • Cunoașterea legislației în domeniul resurselor umane;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC -MsWord, MsExcel;
 • Cunoștinte de limba engleză la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de formator. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat (engleza, franceza, germana etc.);
 • Cunoștințe de utilizare PC (Corel Draw, Photoshop);
 • Tehnici utilizate în procesul de coaching;
 • Experiență în formarea / instruirea personalului;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist resurse umane este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-   mail sau telefonic în data 06.01.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de  04.01.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter