06-03-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Somesul Cald - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj – 24.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 24.03.2020, ora 10:30, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de masinist turbine, pe durata nedeterminata, la CHE Somesul Cald - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE Somesul Cald, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice; asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiior auxiliare din centralele hidroelectrice.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-Studii: Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

-Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunostințe generale privind funcționarea centralelor hidroelectrice, părți componente, circuitul hidraulic, turbine.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii: absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic/mecanic;

- Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina;Atestat agent de securitate;

- Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine consta în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 27.03.2020.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 23.03.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter