17-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician servicii interne la CHE Cumpana- Sectia Exploatare Vidraru - SH Curtea de Arges - 05.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la la sediul societǎţii din B-dul Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15 , sector 1, Bucureşti , în data de 05.03.2020, ora 11:00 , concurs  pentru ocuparea  postului  de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durata nedeterminatǎ, la CHE Cumpǎna/ Secţia Exploatare Vidraru - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si /sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice aferente centralelor hidroelectrice

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii:Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii: Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.
 • Electrician autorizat ANRE
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.03.2020. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.03.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizatională sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter