18-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de EXPERT la Serviciul Suport Productie - Departament Tehnic si Suport Productie - Executiv Hidroelectrica S.A.- 06.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.07.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de EXPERT la Serviciul Suport Productie – Departament Tehnic si Suport Productie  - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Analiză, responsabilități şi suport tehnic pentru:
  • actualizarea regulamentelor de exploatare AHE;
  • actualizarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor pentru producerea de energie electrică;
  • actualizarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor pentru alimentare cu apă și evacuare ape uzate;
  • monitorizarea documentelor de control pe linie de gospodărire a apelor la SH;
  • activitățile legate de achiziția resurselor necesare pentru reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor (regulamente de exploatare, documentații tehnice de fundamentare a autorizațiilor de gospodărire a apelor, studii hidrologice (inclusiv studii de determinare și calcul a debitului ecologic), studii tehnico-economice, etc.), activitățile legate de achiziția uleiurilor de turbine, acționări hidraulice și electroizolante și activitățile de urmărire și centralizare a stocurilor de ulei de acest tip;
  • analiza și avizarea în CTE-HE a regulamentelor de exploatare elaborate de proiectanți, documentații tehnice de fundamentare a autorizațiilor de gospodărire a apelor, studii hidrologice (inclusiv studii de determinare și calcul a debitului ecologic), studii tehnico-economice, etc.;
  • activități legate de actualizarea și implementarea măsurilor prevăzute în Planul Național de Management actualizat aferent poțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprins pe teritoriul României aferent perioadei 2022 – 2027.
 • Cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de EXPERT la Serviciul Suport Productie – Departament Tehnic si Suport Productie  - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil/specializare: hidroenergetică, centrale hidroelectrice, energetică, mașini hidraulice și pneumatice;
 • Minim 5 ani experiență în domeniul energetic;
 • Cunoştinţe privind amenajările hidroenergetice din administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoştinţe privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate, a reglementărilor pe linie de gospodărire a apelor;
 • Cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • Cunoaşterea prevederilor ANRE;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ masterat / doctorat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Experienţă in activitatea la nivelul SH;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  07.07.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.07.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.09.

Abonati-va la newsletter