26-04-2023

Anunt interviu cu recrutare interna și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de specialist in relatii publice la Serviciul Comunicare, PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A. - 08.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.05.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de specialist in relatii publice  - Serviciul Comunicare PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de specialist in relatii publice  - Serviciul Comunicare PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Realizarea și promovarea imaginii societății, comunicarea eficientă a rezultatelor activității, a viziunii, misiunii și valorilor societății;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu alte societăți comerciale, ONG-uri, instituții publice, mass-media etc;
 • Asigurarea în dublu sens a fluxului informațional între societate și clienții externi, precum și între departamentele societății;
 • Îmbunătățirea comunicării interne și externe;
 • Elaborarea, implementarea și derularea strategiei de comunicare, in concordanta cu strategia companiei;
 • Derularea procesului de acordare de donații și sponsorizări;
 • Derularea de proiecte de responsabilitate sociala, conform cu strategia companiei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de de specialist in relatii publice  - Serviciul Comunicare PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare;
 • Cunoştinţe privind domeniul relaţiilor publice, comunicare şi imagine;
 • Cunoştinţe generale în domeniul reglementărilor economice şi sociale;
 • Cunoştinţe specifice privind cadrul legislativ de desfăşurare a activităţii în domeniul relaţiilor publice;
 • Cunoştinţe de limba engleză, eventual şi altă limbă de circulaţie internaţională scris şi vorbit, cel puţin la nivel mediu;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare PC şi aplicatiilor informatice (Word, Excel, Power Point, CorelDraw, Photoshop, Microsoft Publisher etc);
 • Cunoştinţe privind organizarea activităţii companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat;
 • Studii postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate;
 • O altă limbă straină de circulaţie internaţională (germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă, etc.), scris şi vorbit: nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de specialist in relatii publice va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist in relatii publice este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.05.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter