09-03-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe durată determinată de 6 luni, 1 post de expert la Serviciul Vanzare Energie Electrica - Departament Trading Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 17.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 17.03.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a postului de Expert la Serviciul Serviciul Vanzare Energie Electrica - Departament Trading Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale:

 • Tranzactionarea si analiza pozitiilor de vanzare-cumparare pe pietele de energie in care activeaza Hidroelectrica S.A.;
 • Diversificarea portofoliului de tranzactionare si a pozitiilor de vanzare-cumparare pe pietele de energie in care activeaza Hidroelectrica S.A.;
 • Extinderea regionala a SPEEH Hidroelectrica pe piata de energie;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Expert la Serviciul Serviciul Vanzare Energie Electrica - Departament Trading Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice sau economice;
 • Experienta minimum 5 ani in activitatea de producere sau comercializare energie electrica;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a Hidroelectrica SA;
 • Cunoașterea legislației in vigoare specifica domeniului de activitate;
 • Cunoștințe aprofundate despre structura pietei de energie din Romania si din Europa;
 • Cunoștințe avansate de utilizare PC si de exploatare aplicații informatice (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat, doctorat in domeniul de activitate;
 • Studii postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Certificare pe o bursa europena de energie (EEX, HUPX, SEEPEX, etc), alta decat OPCOM;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționala (engleza).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 17.03.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data 16.03.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter