15-11-2022

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post electrician instalaţii baraj la Stația Pompe Teslui Fărcaşele, CHE Drăgăneşti / Secția Exploatare Drăgăneşti, UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 08.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 08.12.2022 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ la STAŢIA POMPE TESLUI FĂRCAŞELE, CHE DRĂGĂNEŞTI / SECŢIA EXPLOATARE DRĂGĂNEŞTI / UHE SLATINA - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea şi  funcţionarea în deplină siguranţă şi economicitate a tuturor instalaţiilor din zona de exploatare.

- Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, energetic, electrotehnică, electromecanic, hidroenergetic și altele similare;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind instalatiile electrice si echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, scoală de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalaţii baraj este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 09.12.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.12.2022, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter