05-03-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 inginer/subinginer la Serviciul UCCH şi Mentenanta Construcţii - SH Bistrita - 20.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistrita, str. Lt. Draghiescu, nr. 13, Piatra Neamt, jud. Neamt, în data de 20.03.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului de inginer/subinginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii din cadrul S.H. Bistrita.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Asigurarea intervenţiilor in timp asupra constructiilor pentru readucerea lor la parametrii initiali ai constructiei, consolidarea si alte interventii determinate de actiuni accidentale la cele aflate in functie precum si urmarirea realizarii planului fizic si valoric la constructii aprobat

- Programarea, lansarea si urmarirea lucrarilor de mentenanta conform reglementarilor legale

- Programarea, intocmirea documentatiilor si urmarirea lucrarilor de protectia mediului si balastiere aferente PAM SH Bistrita Piatra Neamt

- Intocmirea programului de mentenanta pentru SH Bistrita Piatra Neamt

- Analiza starii tehnice a constructiilor

- Utilizarea eficienta a bugetului aprobat pentru activitatea de mentenanta constructii SH Bistrita Piatra Neamt

- Urmarirea realizarii planului fizic si valoric aprobat pentru activitatea de constructii

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului conform reglementarilor Hidroelectrica

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/subinginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare sau superioare de scurta durata, profil constructii, specialitatea: constructii hidrotehnice, constructii industriale, civile
 • Minim 3 ani experienta in domeniul constructiilor hidrotehnice, constructii civile si industriale (proiectare/ execuţie/ urmarire/ comportare/ mentenanta/ investitii)
 • Cunostinţe privind exploatarea si mentenanta constructiilor aflate in gestiunea sucursalei, prescriptiile energetice specifice, instructiunile tehnice interne, reglementari contractuale legale
 • Cunostinţe privind proceduri de contractare si derulare contracte
 • Cunostinte legislative in domeniul de activitate
 • Cunostinte IT (operare MS-office)
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii superioare, specializare constructii hidrotehnice, constructii industriale, civile

- Masterat in domeniul tehnic sau management

- Cursuri postuniversitare in domeniul tehnic, management

- Cursuri de formare profesionala in domeniul de activitate

- Diriginte de santier conform Lege 10/1995

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/subinginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer/subinginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 23.03.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.03.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter