16-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician camera de comanda si 1 post electrician servicii interne la CHE Dimitrie Leonida/Sectia Exploatare Stejaru - UHE Dimitrie Leonida - SH Bistrita -04.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 04.11.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea unui de post de ELECTRICIAN CAMERĂ COMANDĂ şi a unui post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durata nedeterminată, la CHE Dimitrie Leonida, Secţia Exploatare Stejaru – U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERĂ COMANDĂ la CHE Dimitrie Leonida, Secţia Exploatare Stejaru – U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice aferente CHE „Dimitrie Leonida”, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician cameră comanda, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare grupa a IV-a, conform ISSM-HE 001 în vigoare (dupa autorizarea pe post);
 • Experienţa de minim 2 ani;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a.;
 • Autorizări: minim ANRE II A, II B;
 • Experienţă: minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Dimitrie Leonida, Secţia Exploatare Stejaru – U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente CHE „Dimitrie Leonida” în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile pe linie ierarhică şi regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare grupa a II-a , conform ISSM-HE 001 în vigoare (după autorizarea pe post);
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a;
 • Autorizări minimum ANRE IIA, IIB;
 • Experienţă: minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician cameră comandă / electrician servicii interne constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician cameră comandă/ electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 05.11.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 03.11.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185

Abonati-va la newsletter