01-11-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 agent hidrotehnic la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de munca la UHE Bacău - S.H. Bistriţa - 17.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 17.11.2021, ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de agent hidrotehnic, pe durata nedeterminata, la  Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de munca la UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la AHE Gârleni şi AHE Bereşti.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Cunostinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii : liceu  cu profil tehnic;

- Cursuri de perfecţionare în  urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;

- Un an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de  agent hidrotehnic este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate(prin afișare la sediul S.H. Bistrita/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 18.11.2021. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.11.2021, ora12.00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter