01-03-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist instalatii hidrotehnice la Captari secundare Iara - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj-17.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 17.03.2021, ora 10:0, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE, pe durata nedeterminatala Captari secundare Iara - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

-Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;

-Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 19.03.2021.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.03.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter