28-12-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de inginer la Exploatare Întreținere Captări Secundare Nord Pompaj–Atelier Exploatare Întreținere Captări Secundare-UHE Dorin Pavel din cadrul SH Râmnicu Vâlcea-14.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 14.01.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de INGINER LA EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE NORD POMPAJ – ATELIER EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE / UHE DORIN PAVEL - SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Organizează si coordonează exploatarea si întreținerea captărilor secundare - Ramura Nord Pompaj, fără pierderi de apa, conform parametrilor proiectați;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”;

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, specializarea: construcții civile, industriale si agricole, construcții hidrotehnice, căi ferate drumuri și poduri si altele similare;
 • Cunoștințe privind instalațiile și echipamentele energetice;
 • Cunoașterea prevederilor normativelor tehnice referitoare la domeniul construcții/construcții hidrotehnice: NE 012-99-Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat, C56/85 actualizat-Normativ pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții;
 • Citirea planurilor tehnice si a documentațiilor tehnico-economice;
 • Cunoștințe tehnice, tehnologice pentru rezolvarea rapidă a problemelor;
 • Cunoscător al materialelor din domeniul construcțiilor;
 • Cunoașterea legislației în domeniul construcțiilor: Legea 10/1995, HGR 343/2017 , HGR 766/1997- actualizate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM si SU, în domeniu;
 • Competențe profesionale de operare pe calculator sistem Microsoft Office, competente nivel mediu utilizare programe Excel, Autocad ( sau similar);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • MLPDA – diriginte de șantier - domeniul construcții hidrotehnice;
 • Coordonator SSM conform HG 300/2006;
 • Permis categoria B.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Cazier judiciar;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 15.01.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.01.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter