08-07-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa electrician ecluza si masinist ecluza - Sectia Operare Ecluza PF II - SH Portile de Fier - 27.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 27.07.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ELECTRICIAN ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF II – nivel secție – UHE PF II - SH Porţile de Fier și a postului de MAȘINIST ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF II – profilaxie și întreținere instalații ecluză – UHE PF II - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ELECTRICIAN ECLUZĂ:

 

- Asigură exploatarea, supravegherea și controlul funcționării la parametrii tehnici proiectaţi a instalaţiilor și echipamentelor din zona de deservire;

- Efectuează lucrări de întreținere și profilaxie la instalațiile și echipamentele din gestiunea secției în conformitate cu solicitările și instrucțiunile primite;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ECLUZĂ, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric sau electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind întreținerea echipamentelor energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul electric;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de ecluză.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE MAȘINIST ECLUZĂ:

 

- Execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST ECLUZĂ, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: mecanic, lăcătuș mecanic, mecanic întreținere și reparații utilaje, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician ecluză/mașinist ecluză constă în probă scrisă și are o pondere de 100 % din nota finală.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de electrician ecluză/mașinist ecluză este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 28.07.2022.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.07.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter