05-11-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții-SH Rm. Vâlcea - 24.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 24.11.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 (DOUA) POSTURI DE AGENT HIDROTEHNIC la SERVICIUL UCCH ȘI MENTENANȚĂ CONSTRUCȚII - SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- realizarea urmăririi curente și speciale a construcțiilor hidrotehnice aferente Secției de Exploatare Valcea Sud (CHE Ionești);

- realizarea urmăririi curente și speciale a construcțiilor hidrotehnice aferente Secției de Exploatare Valcea Sud (CHE Dragasani);

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesionala;
 • Calificare / curs de calificare, profil tehnic;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoștințe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe de AMC-UCCH, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind procedurile si instrucțiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu ;
 • 1 an experiența in domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;
 • Cazier judiciar.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 100% din nota finală;

Nota minimă pentru angajare pe posturile de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 25.11.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidații declarați admiși pentru posturile de agent hidrotehnic vor începe activitatea pe post după data vacantării posturilor.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.11.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter