31-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa-2 ingineri la Serviciul UCCH si 2 ingineri la Serviciul Mentenanta Constructii–Departament UCCH si Mentenanta Constructii-Executiv Hidroeletrica S.A.-15.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti, în data de 15.09.2020 ora 10:00 - proba scrisa si in datele de 15-16.09.2020 - interviu, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea a 4 posturi de inginer, astfel :

       - 2 posturi de inginer la Serviciul UCCH – Departamentul UCCH si Mentenanta Constructii – Executiv Hidroelectrica S.A. ;

Responsabilitati principale :

 • Organizeaza achizitia centralizata a documentatiilor de evaluarea starii de siguranta a constructiilor hidrotehnice pentru toate amenajarile din administrarea Hidroelectrica;
 • Analizează anomaliile semnalate în comportarea construcţiilor și participă la stabilirea măsurilor care se adoptă pentru investigarea și înlăturarea acestora;
 • Verifica efectuarea prelucrării și interpretării datelor de UCCH din Sucursalele de Hidrocentrale și a Rapoartelor Anuale de UCCH;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica. 

       - 2 posturi de inginer la Serviciul Mentenanta Constructii – Departamentul UCCH si Mentenanta Constructii – Executiv Hidroelectrica S.A.;

Responsabilitati principale :

 • Elaboreaza propuneri pentru programele de reparatii la constructii;
 • Verifică, avizează şi supune aprobării referatele de necesitate pentru achiziţia de produse/ servicii/ lucrări pentru activitatea de mentenanţă din punct de vedere al sursei de finanţare, al documentaţiei tehnice (existenţă caiet de sarcini, avize, evaluare) şi al necesităţii şi oportunităţii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul UCCH – Departamentul UCCH si Mentenanta Constructii – Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: construcții hidrotehnice / hidroenergetica/ centrale hidroelectrice;
 • Experienta minim 2 ani în domeniul constructiilor hidrotehnice, hidroenergetic  (urmarire comportare contructii /proiectare/ executie/ mentenanta/investitii );
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala, scris si vorbit, cel putin la nivel mediu.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul UCCH – Departamentul UCCH si Mentenanta Constructii – Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: construcții hidrotehnice / hidroenergetica/ centrale hidroelectrice;
 • Experienta minim 5 ani în domeniul constructiilor hidrotehnice, hidroenergetic  (urmarire comportare contructii /proiectare/ executie/ mentenanta/investitii );
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala, scris si vorbit, cel putin la nivel mediu.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul Mentenanta Constructii  – Departamentul UCCH si Mentenanta Constructii – Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: construcții hidrotehnice / construcţii civile şi industriale / hidroenergetica/ centrale hidroelectrice/ imbunatatiri funciare/instalatii pentru constructii;
 • Experienta minim 2 ani în domeniul constructiilor hidrotehnice, construcţiilor civile şi industriale, instalatii pentru constructii, imbunatatiri funciare, hidroenergetic  (proiectare/ executie/ urmarire comportare/ mentenanta/ investitii);
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice/sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Detinerea de permis de conducere categoria B;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Atestat de diriginte de santier;
 • Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala, scris si vorbit, cel putin la nivel mediu.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul Mentenanta Constructii  – Departamentul UCCH si Mentenanta Constructii – Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: construcții hidrotehnice / construcţii civile şi industriale / hidroenergetica/ centrale hidroelectrice/ imbunatatiri funciare/instalatii pentru constructii;
 • Experienta minim 5 ani în domeniul constructiilor hidrotehnice, construcţiilor civile şi industriale, instalatii pentru constructii, imbunatatiri funciare, hidroenergetic  (proiectare/ executie/ urmarire comportare/ mentenanta/ investitii);
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice/sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Detinerea de permis de conducere categoria B;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Atestat de diriginte de santier;
 • Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala, scris si vorbit, cel putin la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic  în data de 17.09.2020.

Ocuparea posturilor se va face in ordinea notelor si a optiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.09.2020 ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.70 .

Abonati-va la newsletter