02-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 7 posturi la Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 20-21.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 7 posturi astfel:

- în data de 20.12.2021, ora 10:00 pentru 2 posturi de inginer/ economist - Serviciul Contractare Casnic - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. si un postul de inginer/ economist - Serviciul Reglementari/Raportari - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.;

- în data de  21.12.2021, ora 10:00 pentru 2 posturi de inginer/ economist si 2 posturi de analist programator - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/ economist - Serviciul Contractare Casnic - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail;
 • Identificarea modalităţilor de valorificare a energiei electrice și serviciilor energetice;
 • Asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Initierea, negocierea precontractuala în conformitate cu licenta de furnizare si política companiei;
 • Elaborarea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de furnizare;
 • Incheierea contractelor de furnizare energie electrica cu clientii finali în conformitate cu licenta de furnizare;
 • Initierea notei de aprobare privind ofertele tip;
 • Actualizarea si dezvoltarea domeniului furnizare pe site-ul companiei;
 • Actualizarea zilnica a prognozei de consum aferenta clientilor finali;
 • Urmarirea programelor de livrare energie electrica;
 • Monitorizarea și evaluarea cantitatilor livrate clientilor finali;
 • Intocmirea contractelor cadru pentru diferite categorii de clienti, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/ economist - Serviciul Contractare Casnic - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice/economice;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/ economist - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Emiterea facturilor pentru încasarea contravalorii energiei electrice livrate la clientii finali;
 • Emiterea facturilor pentru certificate verzi în conformitate cu contractele incheiate;
 • Verificarea si admiterea la plata a facturilor de cogenerare;
 • Verificarea și admiterea la plată a facturilor aferente serviciului de distributie energie electrică prestat clientului final, conform reglementărilor legale şi contractelor în vigoare;
 • Repartizarea pe zone si purtatori a valorii facturilor aferente serviciului de distributie energie electrică;
 • Centralizarea serviciilor de distributie;
 • Inregistrarea facturilor in SAP;
 • Realizarea compensarilor catre clientii finali;
 • Urmarirea creantelor si notificarea clientilor;
 • Inregistrarea cererilor, sesizărilor și reclamațiile adresate de clienții finali în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului de energie electrică și alte aspecte legate de activitatea de furnizare;
 • Intocmirea și menținerea registrului de evidență a cererilor, sesizărilor și reclamațiilor adresate de către clienții finali, precum și a modului de soluționare a acestora;
 • Intocmirea chestionarului de evaluare a satisfactiei clientilor si evaluarea datelor primite;
 • Comunicarea noilor oferte de pret cu clientii;
 • Comunicarea diverselor informatii in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de inginer/ economist - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice/economice;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea celor 2 posturi de analist programator - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Administrarea platformei Salesforce in termeni de: gestionare utilizatori, roluri si profile;
 • Intretinerea matricilor implementate in Salesforce (incarcarea in mediul Productiv a ultimelor versiuni de matrici, dupa nevoie);
 • Generarea de noi rapoarte conform cerintelor ANRE sau cerintelor utilizatorilor Salesforce si a superiorilor ierarhici (in masura in care nu sunt necesare customizari);
 • Modificari pe fluxurile Salesforce daca acestea nu necesita modificari la nivel de cod;
 • Monitorizarea log-urilor in vederea identificarii de posibile erori in datele schimbate intre Salesforce si Sap IS-U;
 • Preluarea cerintelor de extindere a aplicatiei Salesforce si detalierea lor cu departamentul Furnizare si echipa furnizorului de servicii
 • Colaborarea cu echipa furnizorului de servicii Salesforce in perioada de suport si mentenanta post Productie;
 • Comunicarea si agrearea modului tehnic de implementare a cerintelor de extindere a aplicatiei Salesforce cu noi functionalitati, in perioada de suport si mentenanta;
 • Evaluarea modului in care sunt rezolvate tichetele de mentenanta corectiva Salesforce de catre furnizorul de servicii;
 • Colaborarea cu echipa de utilizatori ai aplicatiei SAP IS-U pentru corectii de date;
 • Suport acordat utilizatorilor Salesforce in utilizarea sistemului;
 • Comunicarea diverselor informatii in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de analist programator - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Superioare de specialitate; specializările: automatică, calculatoare, tehnologia informației, cibernetica, matematica-informatica;
 • Experienta de utilizare avansata (utilizator cheie) Salesforce de minim 1 an;
 • Experienta de utilizare avansata (utilizator cheie) SAP ISU de minim 1 an;
 • Cunostinte de utilizare Salesforce;
 • Cunostinte de utilizare SAP-ISU;
 • Cunostinte de Salesforce Query Language (SQL/SOQL)
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de administrare Salesforce;
 • Cursuri de dezvoltare Salesforce;
 • Autorizare Salesforce Administrator;
 • Autorizare Salesforce Platform App Builder;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Minim 6 luni experienta ca administrator sau dezvoltator Salesforce/SAP ISU;
 • Experienta anterioara de minim 6 luni cu urmatoarele: Salesforce APEX, Visualforce, Lightning, Salesforce Query Language (SQL/SOQL).

 

Responsabilitati principale pentru postul de inginer/ economist - Serviciul Reglementari/Raportari - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Urmarirea reglementarilor si analiza impactului asupra activitatii;
 • Analizarea propunerilor de ordine ANRE si transmiterea de observatii;
 • Gestionarea relatiilor cu ANRE, TRANSELECTRICA, OMEPA și ceilalti participanti din piata de energie electrica pentru asigurarea elaborarii raportarilor specifice activitatii de furnizare;
 • Intocmeste si transmite toate informatiile și raportarile periodice și anuale obligatorii în relatia cu ANRE, cu privire la activitatea de furnizare energie electrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a postului de inginer/ economist - Serviciul Reglementari/Raportari - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice/ economice;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  posturilor de inginer/economist si analist programator constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer/economist si analist programator este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 22.12.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.12.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter