31-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 mașinist turbine la Exploatare Stații Pompe Petrimanu - Secția Exploatare Ciunget - UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Valcea - 30.09.202

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Rm. Vâlcea, str. Decebal, Nr. 11, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în data de 30.09.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de MASINIST TURBINE –  EXPLOATARE STATII POMPE PETRIMANU /SECŢIA EXPLOATARE CIUNGET /UHE DORIN PAVEL, din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigură funcționarea în siguranță a instalațiilor și echipamentelor din zona de deservire, execută operațiunile de exploatare cu respectarea prescripțiilor în vigoare, execută manevre programate sau de prevenire/eliminare incidente și avarii.
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare / Curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje sau altele similare;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro – Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 01.10.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul mașinist turbine va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.09.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter