01-07-2021

Anunt probă practica cu recrutare internă și externă, 1 electrician camera de comandă, pe durată determinată de 6 luni, la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa -SH Cluj-08.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 08.07.2021, ora 09:00, proba practică, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA, pe durată determinată, de 6 luni, la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj:

-Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, ronduri in instalatii)

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE Mariselu /Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala ;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic.;
 • Experienta de minim 3 ani in instalatiile /activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice ;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Medii (liceu/  scoala de maistri)/superioare de specialitate ;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minim ANRE  II A, II B

- Minim 5 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician camera de comanda  va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea, pe durata determinata, de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician camera de comanda  este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.07.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 07.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter