31-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi inginer/economist/consilier juridic la Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica - 21.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 21.06.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de Inginer/ economist/ consilier juridic la Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea posturilor de 2 posturi de Inginer/ economist/ consilier juridic la Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Achiziția, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, de produse/ servicii/ lucrari, solicitate de compartimentele functionale din Hidroelectrica S.A., si, necesare activitatii de investiții, mentenanta și întreținere;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de Inginer/ economist/ consilier juridic la Serviciul Contracte - Departament Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare de lunga durata economice/ tehnice (inginer)/juridice;
 • Experiență specifica în domeniul achizitiilor publice de minim 2 ani;
 • Cunostinte de analiza pietei, marketing, proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunostinte privind legislatia comerciala, directive UE in domeniul achizitiilor publice;
 • Cunoasterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet, precum si sisteme de tip ERP, CRM;
 • Cunoasterea temeinica a operarii platformei SEAP (initiere, derulare si finalizare procedure de atribuire);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic, comercial sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si / sau management;
 • Certificat de absolvire/perfectionare a unui curs de Expert Achizitii publice;
 • Experienta in atribuirea contractelor de achizitii publice;
 • Cunoastere limba straina de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer/ economist/ consilier juridic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inginer/ economist/ consilier juridic este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 22.06.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.06.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter