07-04-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de economist - Compartiment Administrativ Logistica - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. - 15.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 15.04.2022, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, a postului de economist - Compartimentul Administrativ Logistica - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de economist - Compartimentul Administrativ Logistica - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.:

-Gestionează activitatea administrativă a societății la nivel Executiv si sucursale prin derularea contractelor de:

 • produse de birotica/papetarie;
 • produse „articole tipizate”,
 • materiale igienico - sanitare de protectie si igienizare EIP –uri, materiale pentru curatenie in locatiile Hidroelectrica unde se face curatenie cu forte proprii;
 • produse „articole de menaj”, in locatiile Hidroelectrica unde se face curatenie cu forte proprii;
 • servicii de curatenie si igienizare spatii interioare si curatenie si intretinere spatii exterioare pentru sucursalele si uzinele Hidroelectrica S.A.
 • servicii de curierat rapid intern si international pentru Executiv si sucursale;
 • gestioneaza si alte contracte la nivel de activitate administrativa;
 • asigura refacturarea utilitatilor catre S.H. HIDROSERV S.A. si ANRE (consum de energie electrica si intretinere/reparatii ascensoare) pentru calcularea cotei de consum a energiei electrice si a intretinerii ascensorului din cladirea din str. C-tin NACU nr. 3, sector 2, BUCURESTI;
 • asigura aprovizionarea cu produse de protocol a secretariatelor din executivul Hidroelectrica S.A

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de economist - Compartimentul Administrativ Logistica - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.: sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                           

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul economic/ administrativ/ logistica;
 • Cunoaşterea în domeniul propriu de activitate, a legislatiei în vigoare şi a reglementărilor specifice societăţii;
 • Cunoştinţe foarte bune de operare MSWindows & MSOffice;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internatională (engleză, franceză), la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internatională (engleză, franceză), la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 15.04.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.04.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter