10-08-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni - 1 traducator la Serviciul Suport Comisie Mixta - Executiv Hidroelectrica S.A. (cu loc de munca la SH Portile de Fier) – 18.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul SH Porțile de Fier, din str. I.Ghe. Bibicescu nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 18.08.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare externa si interna pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de traducator la Serviciul Suport Comisie Mixta – Executiv Hidroelectrica S.A.(cu loc de munca la SH Portile de Fier).

 

Responsabilitati principale:

 • Asigura traducerea materialelor, a proiectelor şi a corespondenţei cu partenerul sârb, precum și traducerea discuțiilor în cadrul întâlnirilor cu partenerul sârb;
 • Desfasurare lucrari de traducere,
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de traducator la Serviciul Suport Comisie Mixta – Executiv Hidroelectrica S.A.(cu loc de munca la SH Portile de Fier) sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Cunoștințe foarte bune de limbă sârbă;
 • Competente operare PC (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare, profil / specializare: limba sârbă;
 • Autorizatie de traducator pentru limba sârbă, eliberata de Ministerul Justitiei;
 • Minim 1 an ca traducator autorizat.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de traducator va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de traducator este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 19.08.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.08.2020, ora 12:00 la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0252/308.608.

Abonati-va la newsletter