03-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Tehnic si Suport Productie - SH Hateg - 22.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 22.06.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul Tehnic si Suport Productie din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Actualizarea regulamentelor de exploatare din cadrul SH Hateg
 • Participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA) din cadrul SH Hateg
 • Initierea contractelor privind prestări servicii captare apă pentru terţi din acumulările hidroenergetice aflate în exploatarea SH Hateg (alimentări cu apă pentru populaţie şi pentru privaţi);
 • Ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor pentru producerea de energie electrică și pentru alimentare cu apă și evacuare ape uzate, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora, din cadrul SH Hateg
 • Emiterea răspunsurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţă asupra obiectivelor hidroenergetice din cadrul SH Hateg
 • Centralizare Referat necesități anuale CHE (resurse specifice necesare exploatării CHE) la nivelul SH Hateg
 • Gestionarea achizițiilor de resurse necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de SH Hateg
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic / electric/ exploatare centrale hidroelectrice/ retele si sisteme hidraulice/ automatica / electronica transporturi si telecomunicatii/ electromecanica/ electrotehnica/ mecanica;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experienta de minim 3 ani în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 23.06.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.06.2021, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter