31-05-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de dispecer energetic la Serviciul Dispecerat - Departamentul Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A. - 01.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizeaza la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, in data de 01.07.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de dispecer energetic la Serviciul Dispecerat din cadrul Departamentului Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A. 

Responsabilitati principale:

- Pana la autorizarea Dispeceratului Central Hidroelectrica colaboreaza cu Serviciul Management Energetic la coordonarea si indrumarea activitatii de producere a energiei electrice in centralele hidroelectrice din sucursale, in scopul gestionarii optime a disponibilitatii echipamentelor tehnice corelat cu utilizarea eficienta a potentialului hidroenergetic;

- Pana la autorizarea Dispeceratului Central Hidroelectrica colaboreaza cu Serviciul Management Energetic la coordonarea regimurilor de exploatare in conditiile hidro-meteorologice existente la un moment dat, in scopul exploatarii in conditii de siguranta a amenajarii, in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, prin legatura permanenta cu dispeceratele din sucursale;

- Realizeaza ofertele zilnice pe Piata Intra-Zilnica corelat cu programarea productiei de energie electrica si servicii tehnologice de sistem, in limitele de pret aprobate de catre Managerul Departamentului Dispecerat Hidroelectrica.

Conditiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de dispecer energetic la Serviciul Dispecerat din cadrul Departamentului Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Conditii obligatorii:

- Studii superioare tehnice, specialitatea: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, electrotehnica, automatizari si calculatoare, electronica, electromecanica, inginerie electrica;

- Minim 3 ani experienta in domeniul energetic

- Cunoasterea reglementarilor ANRE si a mecanismelor de functionare a Pietei Angro de Energie Electrica si servicii de sistem;

- Cunoasterea amenajarilor hidroenergetice ale Hidroelectrica S.A;

- Cunoasterea prevederilor Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport, ale Regulamentului General de Manevre si ale Regulamentului de conducere prin dispecer a SEN;

- Cunoastere decizii ANRE si proceduri OPCOM, OPE, Transelectrica (DEN);

- Cunostinte operare PC, in special EXCEL;

- Cunoasterea limbii engleze;

- Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

Conditii de dorit:

- Masterat, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;

- Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;

- Experienta in munca in functia de dispecer.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fisa de inscriere
  • Copie legalizataa diplomei care atestacalificarea necesarapentru post
  • Copia CI
  • Copie dupacarnetul de muncas /sau adeverintle care atestavechimea in munca extras din REVISAL
  • CV (de preferat in format Europass) – va contne inclusiv numele s date de contact pentru cel putn 2 persoane ce pot oferi referint profesionale despre candidat
  • Adeverintade la medicul de familie din care sarezulte starea de saaate
  • Declarata privind cerintle prevaute in Codul Etic Hidroelectrica, in vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de dispecer energetic constain:

  • Probascrisa– pondere 70% din nota finala;
  • Interviu – pondere 30% din nota finala

Nota minima pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minima pentru angajare/promovare in functa de dispecer energetic este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin (publicare pe site-ul societati, pe intranet-ul societati/prin e-mail sau telefonic) la data de 04.07.2019.

MODALITATLE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare inscrierii la concurs se vor depune panain data de 27.06.2019, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizatonala.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

 

Abonati-va la newsletter