04-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician sef tura - CHE Strejesti - Secţia Exploatare Slatina - UHE Slatina - SH Ramnicu Vâlcea - 18.02.2020

 1. P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Valcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Valcea, Judeţul Valcea, în data de 18.02.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de electrician şef tură – CHE Strejesti - Secţia Exploatare Slatina - UHE Slatina - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deserveste instalatiile energetice aferente postului in conditii de siguranta, in concordanta cu dispozitiile primite pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare aplicabile, asigurand nemijlocit integritatea inventarului centralei.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-Minim scoala profesionala , profil electric;

-Curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice ;

-Minim 1 an experienta in domeniul electric, electromecanic,

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/ scoala de maistri);

- Curs de calificare în domeniul energeticc;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician sef tura este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic in data 20.02.2020

 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter